Zadzwoń 509 907 646
Blog

Pozwolenie na budowę hali stalowej - jak je uzyskać?

Budowa hali stalowej wiąże się nie tylko ze sprawami budowlanymi. Oprócz materiałów oraz firmy, która się tym zajmie, na Twojej liście zadań powinno się znaleźć także załatwienie niezbędnych pozwoleń przed rozpoczęciem prac. Jeżeli chcesz wiedzieć jak je uzyskać, zostań z nami. 

 

Spełnij wymogi bez których nie dostaniesz pozwolenia

 

Pierwszym krokiem, który powinieneś postawić na drodze do swojej hali stalowej jest prawomocne pozwolenie na budowę. Wydaje je specjalnie wyznaczony organ administracji architektoniczno-budowlanej. Dopiero, jeżeli będziesz miał w ręku pozytywne rozpatrzenie tego wniosku, będziesz mógł rozpocząć prace budowlane. Jak uzyskać to pozwolenie?

 

Pozwolenie na budowę hali - wypełnij wniosek 

 

Przed budową hali stalowej konieczne jest wypełnienie urzędowego formularza. Znajdziemy go w starostwie powiatowym albo w urzędzie miasta, do którego należy nasz teren pod inwestycję. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej danego urzędu. Przed podejściem do wypełnienia pisma, przygotuj sobie informacje takie jak dane inwestora, rodzaj inwestycji, jej adres, a także parametry techniczne i listę załączników.

 

Po złożeniu wniosku zostanie on rozpatrzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i to w oparciu o nią zapadnie decyzja o otrzymaniu przez Ciebie pozwolenia. 

 

Jak rozpocząć starania o pozwolenie? Gruntowne rozpoznanie to podstawa

 

Jeżeli jesteś na etapie, w którym nie masz jeszcze terenu pod budowę planowanej inwestycji, musisz wytypować kilka lokalizacji i stworzyć dla nich wstępne koncepcje. W sytuacji, kiedy posiadasz już teren pod budowę nieruchomości, pierwszym etapem powinno być rozeznanie w zakresie dostępnych warunków. Istotne jest rozpoznanie instalacyjne, czyli uwarunkowania techniczne do przepływu mediów, a także komunikacyjne jak wydanie zgody na dojazd. Dodatkowo powinno zainteresować Cię rozpoznanie nośności gruntów i stanu wód gruntowych, a także mapa do wykonania projektu. Te informacje będą Ci potrzebne nie tylko do stworzenia planów, ale także jako załączniki dodane do wniosku. 

 

Projekt budowlany - zaplanuj swoją halę

 

Następnym krokiem, który powinieneś wykonać jest opracowanie projektu budowlanego. Najczęściej wynajmuje się do tego celu architekta lub firmę wykonawczą, która posiada swój własny zespół. Staraj się postawić na kogoś, kto ma doświadczenie w projektowaniu hal przemysłowych

 

Nie ominie Cię także wizyta w Wydziale Urbanistyki, gdzie należy wystąpić o wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będzie możliwe określenie, o jakich wymiarach możliwe jest zbudowanie obiektu na konkretnej działce.

Jeżeli nie ma obowiązującego obecnie MPZP dla naszej lokalizacji to w takim przypadku należy wystąpić o warunki budowy dla hali stalowej. Na podstawie przygotowanych, wstępnych koncepcji oraz wytycznych biuro architektoniczne będzie mogło rozpocząć pracę nad przygotowaniem projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu wielobranżowego. Są to niezbędne kroki przy składaniu wniosku o pozwolenie. 

 

Skompletuj projekty i złóż wniosek 

 

Uzyskanie pozwolenie na budowę wymaga złożenia wielu dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie oficjalnej zgody.

 

W kompletnej teczce powinny się znaleźć:

 

  • • dokumenty potwierdzające ustalone warunki techniczne dotyczące gazu, prądu, dostawy wody i odbioru ścieków, a także potwierdzenie wydajności wodociągu dla celów przeciwpożarowych,
  • • projekt budowlany w czterech egzemplarzach złożony z części opisowej i graficznej, 
  • • projekty branżowe, 
  • • projekt zagospodarowania terenu, 
  • • projekt architektoniczno-budowlany, 
  • • pismo potwierdzające prawo do przeznaczenia danego gruntu na cele budowlane, 
  • • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, 
  • • oświadczenia projektantów i osób sprawdzających projekty branżowe. 

 

Warto pamiętać o poszczególnych składowych wymienionych powyżej dokumentów. Na przykład w projekcie zagospodarowania przestrzennego powinno znaleźć się wymiarowanie usytuowania hali stalowej, infrastruktura, a także naniesione przyłącza do sieci instalacyjnych. Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych w skali 1:500. 

 

Dodatkowo wszelkie projekty instalacyjne, które będą odbywać się poza samą działką, należy wcześniej uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

Pozostałe formalności - co jeszcze będzie potrzebne?

 

Czasami przed złożeniem wniosku wymagane jest również uzyskanie innych dokumentów administracyjnych tj. wycięcie zieleni. Wraz z wnioskiem konieczne jest również dołączenie kopii potwierdzających uprawnienia projektanta oraz jego prawo do wykonywania zawodu. 

 

Weryfikacja wniosku - ile trwa?

 

Jeżeli skompletowałeś poprawnie swoją teczkę z niezbędną dokumentacją, teraz pozostaje Ci czekać na wydanie decyzji. Zazwyczaj jest to okres 65 dni, gdyż po upływie tego okresu organ, sprawujący kontrolę nad instytucją wydającą pozwolenia może naliczyć jej karę za każdy kolejny dzień zwłoki w wysokości 500 zł. 

 

Z naszą pomocą będzie znacznie łatwiej

 

Pozwolenie na budowę hali stalowej wymaga załatwienia wielu spraw urzędowych, umiejętności poruszania się w systemach administracyjnych, a także znajomości procedur. JAMPOL jako firma zajmująca się projektowaniem i budową hal stalowych posiada duże doświadczenie w tym zakresie, dlatego z przyjemnością pomożemy Ci przejść przez wszystkie skomplikowane procesy, które staną na Twojej drodze do budowy hali stalowej. 

 

Wiesz już jak wygląda uzyskiwanie pozwolenia na budowę hali stalowej oraz jakie dokumenty będą niezbędne do jej budowy. Ich liczba może przerażać, natomiast nie taki diabeł straszny, jak go malują. Każdy jest w stanie przez to przebrnąć, a my z przyjemnością służymy swoją pomocą na każdym etapie. 

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe "JAMPOL"
Jan Wojnowski

ul. Kasztanowa 16,
87-100 Toruń

NIP: 878-128-00-90,
REGON: 871479850

tel. 509 907 646

biuro@jam-pol.eu